firma     dodano 18/01/2017

Bezpłatne kursy z języka angielskiego i języka niemieckiego


Towarzystwo Altum Programy Społeczno Gospodarcze
Zaprasza na bezpłatne kursy z języka angielskiego i języka niemieckiego w ramach w projektu pn. ?Znam język ? mogę więcej? współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego Oś Priorytetowa IX . Jakość edukacji i kompetencji w regionie Działanie 9.3 Podnoszenie kompetencji osób w obszarze TIK i języków obcych

Projekt kierowany jest do osób:
w wieku 25 lat i więcej,
o niskich kwalifikacjach (wykształcenie podstawowegimnazjalne ponadgimnazjalne),
pozostające bez zatrudnienia przez okres co najmniej ostatnich 6 mcy przed przystąpieniem do projektu,
zamieszkałe na terenie powiatu rzeszowskiego, strzyżowskiego, brzozowskiego, miasta Rzeszów,
Mile widziani studenci studiów licencjackich niestacjonarnych spełniający powyższe kryteria.
Dostępne kursy:
1. Język angielski ? od podstaw do A2 180 godzin lekcyjnych,
2. Język angielski ? od poziomu A1 do A2 120 godzin lekcyjnych,
3. Język angielski ? od poziomu A2 do B2 120 godzin lekcyjnych,
4. Język niemiecki ? od podstaw do A2 180 godzin lekcyjnych.

Każdy kurs kończy się egzaminem zewnętrznym TOEIC Bridge (A2) lub TOEIC Listening & Reading (B2) ub TELC Deutsch (A2).

Zajęcia 23 razy w tygodniu po 3 godziny lekcyjne organizowane w Rzeszowie, Strzyżowie, Kamieniu, Boguchwale, Brzozowie.

BIURO PROJEKTU
Towarzystwo ALTUM Programy Społeczno Gospodarcze,
ul. Warszawska 57, 35205 Rzeszów
tel. (17) 852 27 60, fax (17) 860 25 97, 667 634 157

PUNKTY REKRUTACYJNE
Strzyżów: ul. Przecławczyka 15 (obok Starostwa), tel. 667 634 717
Brzozów: Urząd Miejski w Brzozowie, ul. Armii Krajowej 1, tel. 785 020 027

Szczegółowe informacje na stronie projektu www.znamjezyk.altum.pl


Ogłoszenie
#19525
Oferta
oferuję usługę
Kategoria
Nauka i korepetycje
Podkategoria
Język Niemiecki
Dodano
2017-01-18 09:13:12
Dodający
firma

Mapa: Boguchwała (woj. podkarpackie)


Kontakt email z ogłoszeniodawcą

Ogłoszeniodawca

Imię/Nazwa
Dodający
firma
Województwo
podkarpackie
Miasto
Boguchwała
 

Znajdź ogłoszenie